ยูเอ็น เตือนวิกฤตน้ำลามทั่วโลก

ซึ่งทางด้านหน่วยงานของสหประชาชาติกำลังเตือนโลกเรากำลังจะเจอกับวิกฤตน้ำรุนแรงขึ้นแล้วก็ภัยพิบัติที่หนักและถี่ขึ้น ยูเอ็น เตือนวิกฤตน้ำลามทั่วโลก โดยข้อมูลที่ออกมาเกี่ยวเรื่องของวิกฤตน้ำมีปัจจัยหลากหลายที่ประกอบรวมแต่ว่าทางหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติก็มีสิ่งที่ฝากไว้สำหรับการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตมาติดตามรายละเอียดได้เลย

เพราะว่าเรื่องของน้ำตอนแรกหลายคิดคงคิดว่าจะเป็นทรัพยากรที่ใช้ได้ไม่จำกัดแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเพราะว่าวิกฤตน้ำของทางหน่วยงานต่างๆมองนั้นก็คือวิกฤตน้ำที่สามารถเกิดขึ้นได้สองทางมีทั้งน้ำมากเกินกว่าปกติแล้วก็น้ำน้อยเกินกว่าปกติ

ซึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากเรื่องของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่รวมไปถึงเรื่องของการเติบโตของประชากรที่มีความต้องการใช้น้ำมากยิ่งขึ้นแล้วบางทีก็มีการอพยพประชาชนเข้ามาอยู่ในเขตเมืองมากยิ่งขึ้น

เรื่องของการใช้น้ำก็มีความต้องการมากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกัน รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของผลกระทบจากการใช้น้ำเพราะว่ามีความต้องการเรื่องของพื้นที่ทั้งเรื่องของการใช้น้ำ

นอกจากนี้ทรัพยากรน้ำที่เราเข้าใจกันว่าจะมีอย่างไม่จำกัดมีปริมาณเยอะมากจนเราไม่สามารถที่จะใช้หมดในช่วงอายุหนึ่งของเรา แต่ปรากฏว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องของวงจรการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเข้ามาทำให้เรื่องของการใช้น้ำหลักจากนี้คงต้อองทบทวนกันมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นเรื่องนี้ทำให้ทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเป็นกังวลมากเป็นพิเศษดังนั้นเลยมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรค์อุตุนิยมวิทยากับองค์การระหว่างประเทศรวมถึงองค์กรที่พัฒนาและสถานบันทางวิทยาศาสตร์ที่มีการทำรายงานตัวหนึ่งขึ้นมา

รายงานฉบับนี้มีชื่อว่ารายงานเกี่ยวกับสถานะภูมิอากาศประจำปี2021แล้วก็เฉพาะเจาะจงในเรื่องของน้ำโดยเฉพาะ ซึ่งมีการประเมินจะมีคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างเพียงพอก้จะเพิ่มขึ้นใน30ปีข้างหน้าเพิ่มเป็น5พันล้านคนเมื่อเทียบสถานะ2ปีก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าคนไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งน้ำเพียงพอราวๆ3,600ล้านคน

ซึ่งตามรายงานฉบับนี้เขาระบุเอาไว้เลยว่าการจัดการแหล่งน้ำทั่วโลกนั้นยังไม่ดีพอยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดยประเทศต่างๆคงต้องมีการเร่งปฏิรูปรวมไปถึงเพิ่มงบประมาณทางการเงินแล้วก็เพิ่มระบบการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินก่อนที่จะเกิดวิกฤตน้ำ

พอกับคลาดการณ์ว่าสภาพอากาศเปลี่ยนเปลงที่เกิดขึ้นยังเพิ่มความเสี่ยงให้กับแหล่งน้ำอย่างเช่นภัยแร้งและน้ำท่วมในขณะเดียวกันคนที่จำเป็นจะต้องพึ่งพาแหล่งน้ำก็จะยิ่งมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.  สมัคร sbobet โดยตรง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร